top of page

Download het formulier voor je mutualiteit:

1. Surf naar leden.dansstudiopetitplie.com

2. Log in met jouw account.

 

3. Op je homepagina zie je een blokje "Formulier Ziekteverzekering"

4. Klik op je naam en volg  volgende stappen:

  • Klik op de periode waarvoor je het formulier wil downloaden

  • Download het formulier

  • Druk het formulier af

  • Plak uw klevertje van het ziekenfonds op de voorziene plaats

  • Onderteken het formulier bij "HANDTEKENING RECHTHEBBENDE"

  • Overhandig dit aan uw ziekenfonds

  • Afhankelijk van uw ziekenfonds krijgt u hiervoor een bepaald bedrag in €

bottom of page