top of page

Huishoudelijk reglement VZW Dansstudio Petit Plié (ook wel Intern Reglement genoemd)

 

Maatschappelijke zetel: Ten Boslaan 5, 2980 Zoersel
Dagelijks bestuur: Sofie van Hooydonk en Ine Verschaeve

Tel: 0488655653 of 0496379728
Mail: info@dansstudiopetitplie.com

KBO 0682.800.024

       

 

Artikel 1: Algemene doelstellingen en visie Dansstudio Petit Plié

Dansstudio Petit Plié is in de eerste plaats een dansschool voor iedereen waarbinnen een familiale sfeer, een warm onthaal en het dansplezier primeert! Verder streven we naar een kwalitatieve dansopleiding voor al onze dansers. Dit vertaalt zich in drie belangrijke pijlers:

 • het aanleren van een correcte techniek en het stimuleren van dansplezier staat centraal

 • de lessen worden gegeven door gediplomeerde en/of ervaren docenten

 • de artistieke ontwikkeling van onze dansers dragen we hoog in het vaandel! Dansen is meer dan juiste pasjes, het is ook performen. Een verhaal, emotie overdragen op het publiek. Dit stimuleren we in de lessen en tijdens onze jaarlijkse slotshow.

 

Artikel 2: Inschrijvingen

De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. De inschrijving en de hieraan gekoppelde verzekering is ook pas geldig na het betalen van het lidgeld. De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit huishoudelijk reglement.

De inschrijvingstarieven worden jaarlijks bepaald en goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze worden steeds bij aanvang van de inschrijvingen gecommuniceerd.

 

Tijdens de eerste lesweek van september kan je gratis proeflessen volgen. De andere weken in september kan je nog steeds een proefles volgen maar hiervoor betaal je 5 euro. Dit bedrag krijg je terug als je je hierna voor deze les inschrijft.

 

Lidgelden 2023-2024

(Ienie) Mini’s, Kiddieballet en Kiddies: 170 euro

Kids, Jeugd, Volwassenen, Yoga, Let’s Go Viral (1 uur per week): 180 euro

Ouder-Peuterdans: 190 euro

Modern Volwassenen C: 250 euro (1,5 uur per week)

Pre Compagnie: 325 euro (2 uur per week)

(Junior) Crew: 440 euro (3u15min per week)

Mini Compagnie: 465 euro (3u45min per week)

(Junior) Compagnie: 475 euro (4 uur per week)

 

Dansstudio Petit Plié hanteert de volgende kortingsregeling:

- Betaal je je lidgeld voor het einde van de eerste lesweek? Dan krijg je 5 euro korting met de code VROEGBOEKKORTING!

Vergeet je de kortingscode toe te voegen, dan kunnen we die helaas niet meer toepassen.

- Schrijf je meer dan 1 gezinslid in? Dan krijg je per extra gezinslid 5 euro korting!

- Schrijf je je in voor meerdere lessen? Dan krijg je per extra les 5 euro korting.

Schrijf je je in voor héél veel lessen? Je zal maximum 750 euro per persoon moeten betalen.

Let op: De limiet van 750 euro moet je zelf in de gaten houden. Ga je hierover door vele inschrijvingen, stuur ons dan eerst een mailtje zodat wij het te betalen bedrag kunnen aanpassen. Betaal je te veel? Dan krijg je dit bedrag terug in de vorm van een kortingscode (min 5 euro administratiekost).

 

Er is een mogelijkheid om halfjaarlijks te betalen. De kortingen zullen in dit geval enkel gelden voor het bedrag dat in het begin van het jaar betaald wordt. De vroegboekkorting geldt niet bij halfjaarlijkse betaling.

Het tweede deel van het lidgeld dient uiterlijk in januari betaald te worden

 

Wat als je wil annuleren? Zie annulatiepolicy toegevoegd als bijlage.

Met vragen over uw inschrijving kan u steeds terecht bij info@dansstudiopetitplie.com  

 

Artikel 3: verzekering en verantwoordelijkheid

De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen tijdens de les, tijdens voorstellingen/ wedstrijden en de (kortste) weg van huis naar en van de danslessen. De leden komen ook onmiddellijk binnen in de kleedkamers/ danszaal en blijven niet wachten/ spelen/ praten buiten de locaties. Kinderen dienen door ouders afgezet en opgehaald te worden aan de ingang van de locatie bij de dansleerkracht

Dansstudio Petit Plié is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Indien er tijdens de dansles een “ongeluk” gebeurt, zal er contact genomen worden met de ouders en zullen er verzekeringsdocumenten meegegeven worden.

Indien er een “ongeluk” gebeurde tijdens de dansles, waarbij de gevolgen (pijn, zwelling, ....) pas later zichtbaar zijn, vragen we dit binnen de 24 uur te melden aan het dagelijks bestuur via info@dansstudiopetitplie.com. Op deze manier kan de verzekeraar tijdig op de hoogte worden gebracht en kunnen de nodige verzekeringsdocumenten worden toegestuurd.

De dansschool is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van kledij en persoonlijke bezittingen. Gelieve waardevolle spullen dan ook thuis te laten.

 

Artikel 4: Danslessen – locaties

De danslessen van Dansstudio Petit Plié vinden plaats op 5 verschillende locaties:

- De Notelaar: Lierselei, 2390 Oostmalle

- Turnzaal Immaculata: Smekenstraat 12, 2390 Oostmalle

- De Antoniusschool: Handelslei 82, 2980 Zoersel

- De Zoest: Achterstraat 32, 2980 Zoersel

- Turnzaal Halle, Halle-Dorp 50, 2980 Zoersel

Waar en wanneer welke lessen plaatsvinden, kan u steeds raadplegen via onze website www.dansstudiopetitplie.com

Het uurrooster wordt steeds bij aanvang van de inschrijvingen gepubliceerd. Het Petit Plié-bestuur behoudt zich het recht bij de start van het schooljaar (september-oktober) groepen af te lassen of samen te voegen.

 

Artikel 5: Jaarwerking

Doorheen een dansjaar worden er gegarandeerd minstens 30 lessen aangeboden per les/ per stijl. De aanvang en einde van het dansjaar wordt duidelijk gecommuniceerd bij bevestiging van de inschrijving.

Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzondering voor repetities of inhaallessen.

Lessen die wegvallen door ziekte van een docent worden op een later tijdstip ingehaald.

Lessen die wegvallen door overmacht (weersomstandigheden, andere zaalbezetting, uitbraak van virussen...) worden niet ingehaald. Dansstudio Petit Plié behoudt zich het recht om lessen waar minder dan de helft van de dansers aanwezig is, te annuleren zonder dat deze wordt ingehaald (examens leerlingen, zeeklassen, ...).

 

Artikel 6: Danslessen

De leerlingen maken zich steeds 10 minuten voor de aanvang van de les klaar en wachten in stilte het einde van de voorafgaande les af. Het gebruik van de kleedkamer wordt toegestaan vanaf 10 minuten voor de les tot maximum 20 minuten na de les.

Tijdens de lessen mogen ouders of personen die geen leerling zijn, de danszaal niet betreden. Afwijkingen kunnen toegestaan worden na overleg met de docent.

Leerlingen mogen tijdens de les de danszaal enkel verlaten indien ze hiervoor toestemming hebben gekregen van de docent (bv: toiletbezoek, iets halen uit de kleedkamer, ...).

De leerlingen laten de kleedkamer en danszaal netjes achter. Na de lessen wordt de kleedkamer opgeruimd en proper achter gelaten voor de volgende groep.

De docenten zullen de kinderen die na afloop van de les nog niet zijn opgehaald, in de danszaal laten wachten.

De kids, jeugd -en volwassen groepen mogen de danszaal na de les op eigen initiatief verlaten. Deze dansers willen we vragen in de inkomhal, speelplaats te wachten en niet op de parking. Daar kan hun veiligheid niet worden gegarandeerd. Wachten in de danszaal is ook altijd mogelijk!

Leerlingen die zelfstandig naar huis gaan, moeten hiervoor toestemming hebben van de ouders. Ouders kunnen hiervoor een mail sturen naar info@dansstudiopetitplie.com

 

Artikel 7: Dansuitrusting

De kledingvereisten per dansles/ dansstijl worden bij de inschrijving en aanvang van het dansjaar medegedeeld. Gelieve niets op voorhand te kopen om zo eventuele miskopen te vermijden. U kan alle kledij via de dansschool bestellen en aankopen. De aanschaf van de danskledij en eventuele dansschoenen is ten laste van de danser.

Lang haar wordt steeds samengebonden of opgestoken. Losse haren voor de ogen zijn niet toegestaan. Voor de lessen klassiek wordt een strakke dot of staart vereist!

Verder vragen we ook om geen horloges en juwelen te dragen tijdens de dansles.

Dansers die niet in orde zijn met hun uniform en/ of haartooi kunnen geweigerd worden in de les.

Het verplichte uniform voor de balletlessen bestaat uit:

*Kiddieballet: witte maillot, roze panty en roze balletsloefjes

*Ballet Kids A: roze maillot, roze panty en roze balletsloefjes

*Ballet Kids B: groene maillot, roze panty en roze balletsloefjes

*Ballet Jeugd: blauwe maillot, roze panty en roze balletsloefjes

*Ballet Volwassenen: zwarte maillot, zwart rokje, roze panty en roze balletsloefjes

De maillot is verplicht aan te kopen via Dansstudio Petit Plié.

Het verplichte uniform voor de crew-lessen bestaat uit:

*Jogging of legging van de dansschool

*T-shirt of topje van de dansschool

*Trui of vest van de dansschool

Het verplichte uniform voor de compagnie-lessen bestaat uit:

*Short of legging van de dansschool

*T-shirt of topje van de dansschool

*Trui of vest van de dansschool

 

Artikel 8: Eten en drinken

Eten is absoluut niet toegestaan in de danszaal. Water mag wel meegenomen worden in de les. Onze danszalen zijn onderdeel van openbare gebouwen. Roken is hier dus ten strengste verboden. Ook kauwgom is ten strengste verboden tijdens de les.

 

 

Artikel 9: Privacy en gebruik foto -en filmmateriaal

Film en fotomateriaal gemaakt tijdens de lessen en andere activiteiten van Dansstudio Petit Plié kan zonder toestemming voor promotionele doeleinden gebruikt worden. Mocht u toch bezwaar hebben, kunt u dit via een e-mail aan info@dansstudiopetitplie.com doorgeven.

Indien uw dochter/zoon meedoet aan de dansshow geeft u automatisch de toestemming om het beeldmateriaal te publiceren/verspreiden.

 

Artikel 10: wedstrijdgroep:

Dansstudio Petit Plié heeft naast de reguliere lessen, ook 3 compagniegroepen en 2 crews die deelnemen aan wedstrijden en optredens.

De selectie van deze dansers gebeurt aan het begin van het dansjaar door middel van een auditie. De dansers die na de auditie mogen toetreden tot de wedstrijdgroep, dienen een apart contract en huishoudelijk reglement te ondertekenen.

 

Artikel 11: Meldingen en contactgegevens:

Indien u een opmerking/ klacht/vraag ...heeft, kan u deze steeds in eerste plaats bespreken met de docent van de les zelf of kan u dit melden aan het dagelijks bestuur via info@dansstudiopetitplie.com. Het dagelijks bestuur zal u hierop spoedig een antwoord formuleren. Indien dit eerst moet besproken worden binnen het algemeen bestuur, zal u hiervan ook op de hoogte worden gebracht.

 

 

Bijlage: Annulatiepolicy

 

Nog niet betaald?

De inschrijving wordt geannuleerd.

 

Al wel betaald?

Geen geldige reden:

Kampen:

 1. Maximum 2 weken voor aanvang: kortingscode voor volledige bedrag - 5 euro administratiekost of omwisselen naar ander kamp

 2. Minder dan 2 weken voor het kamp: Slechts 50 procent van het bedrag. Indien iemand in zijn/haar plaats kan komen is het ook goed. 

 3. Tijdens het kamp: Geen terugbetaling
   

Lessen:

 1. Voor september: Les omwisselen of in kortingscode (min 5 euro administratiekost) terug

 2. Vanaf de lessen begonnen zijn: geen terugbetaling

 3. Het omwisselen van een inschrijving naar een andere dansgroep is wel mogelijk, maar enkel indien er in die groep nog plek is én mits toestemming van de leerkracht en het bestuur. 


 

Geldige reden:

Kampen: 

 1. Meer dan 2 weken voor het kamp: terugbetaling via kortingscode (min 5 euro administratie). 

 2. Minder dan 2 weken voor het kamp: terugbetaling via kortingscode (min 15 euro administratiekost + aankoop materiaal)

 3. Tijdens het kamp, terugbetaling via kortingscode voor de resterende dagen (min 15 euro administratiekost + aankoop materiaal)

 

Lessen: 

 1. Voor aanvang van de lessen: terugbetaling via kortingscode (min 5 euro administratiekost) of omzetten naar andere les

 2. In het eerste semester: terugbetaling van overig bedrag via kortingscode (aftrekken van 5 euro per les, tot de laatst gevolgde les) en aftrekken van 5 euro administratiekost.

 3. In het tweede semester tot eind februari: Inschrijfgeld tweede semester - 5 euro administratiekost - 5euro per les tot laatst gevolgde les, via kortingscode.

 4. In het tweede semester vanaf maart: geen terugbetaling

 

Voorbeelden van geldige redenen:

 • Iets medisch met doktersbriefje

 • Verplichte quarantaine (bij kamp)

 

Voorbeelden van niet-geldige redenen:

 • Ik kom terug van op reis en het is daar code rood geworden, maar ik heb zelf geen corona

 • Ik ben zwanger en wil het wat rustiger aan doen

 • Toch moeilijk te combineren met school

 • Ik kies toch voor een andere hobby

 • Ik moet gaan werken

 • Ik vind de dansles toch niet zo leuk

bottom of page